Projekty UE

dla rozwoju Mazowsza          

 

Projekty zrealizowane

Opis projektu: Celem projektu był rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy. Cel został osiągnięty dzięki dywersyfikacji kanałów dystrybucji, wprowadzeniu nowych produktów oraz modernizacji metod produkcji. W ramach projektu wyremontowano i zakupiono wyposażenie do firmowego Saloniku piekarniczo - kawiarnianego.


Nazwa projektu: "Tradycja i innowacyjność - kluczem do wzrostu konkurecyjności Piekarni Ratuszowej w Siedlcach"


Beneficjenci: Dariusz Radzikowski, Wojciech Radzikowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy s.c.


Wartość projektu: 557 175 000 zł

Wartość dofinansowania: 167 700 000 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego znajdują się na stronie www.mazowia.eu


  • foto
  • foto
  • foto
  • foto