Historia

W roku 1930  małżonkowie Stanisław i Julianna Wereda – dziadkowie i rodzice obecnych właścicieli – założyli i zaczęli prowadzić małą rzemieślniczą piekarnię. Firma znana była jako Piekarnia Stanisława i Julii Weredy. Początkowo cała produkcja i wypiek odbywały się na około 35 metrowej powierzchni, łącznie z piecem ceramicznym, opalanym drewnem. Pieczywo wypiekane było dla mieszkańców Siedlec i okolic, dostarczane dla wojska,  furmankami rozwożone na okoliczne gospody – czyli sklepy.

 Później od końca lat 50 – w czasie tzw. socjalizmu prowadzeniem piekarni zajęła się córka założycieli Danuta wraz z mężem Antonim Radzikowskim.  Nastąpiła wówczas jej ostrożna (bowiem ryzykowna jak na ówczesne czasy)  rozbudowa w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia, co powiększyło powierzchnię zakładu do około 100 m².  Firma ta znana była wówczas pod nazwą Piekarnia Radzikowscy i cieszyła się w Siedlcach oraz w okolicy bardzo dobrą renomą w gronie  licznych, zacnych, prywatnych zakładów piekarniczych prowadzonych przez takie rodziny jak: Sikorscy, Pieńkowscy, Rytlowie i inne.

 W latach 1960-1989 Piekarnia Radzikowscy uczestniczyła i wspierała liczne uroczystości rzemieślnicze i kościelne. W okresie tym firma nasza wyszkoliła rzeszę fachowców i czeladników piekarskich.

 Od lat 90 ubiegłego wieku nastąpił  w Polsce burzliwy rozwój przemysłowej produkcji w branży piekarniczej. Zaczęło powstawać w kraju mnóstwo  zakładów produkujących pieczywo niestety w oparciu o  tzw. chemizację produkcji. Produkcja wielkoprzemysłowa w branży piekarniczej, zalewanie rynku wyrobami z tzw. „worka” i produktami chlebopodobnymi  nie sprzyjała funkcjonowaniu i rozwojowi tradycyjnych, rodzinnych firm piekarniczych. Tylko nieliczne stare piekarnie przetrwały lub przekazały tradycje następcom, nie ulegając modzie na tzw. chemizację produkcji piekarniczej -  nie przyjmując takich „innowacji” jak polepszacze, spulchniacze, barwniki, konserwanty, czy tzw. mix-y czyli „chleby z worka”.

 Produkcję naturalną  zachowały tylko te piekarnie, które mają wieloletnie tradycje, wiedzę i umiejętności w prowadzeniu i naturalnym ukwaszaniu  ciasta.  Do takich z pewnością należy Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy, czego gwarancją są jej zapaszyste, zdrowe  wypieki, opinie Klientów i otrzymywane zaszczytne wyróżnienia.

Lata 2005-2010 zaznaczyły tendencję konsumencką na rynku, popieraną przez środowiska naukowe, medyczne  i społeczno-ekologiczne - że produkcja wielkoprzemysłowa wyrobów chlebopodobnych i chemizacja produkcji tej branży, odbiega coraz mocniej od zgłaszanych i poszukiwanych przez konsumentów preferencji oraz potrzeb w tym zakresie.

Coraz bardziej świadomy, dbający o zdrowie i jakość życia konsument, poszukujący prawdziwego chleba na zakwasie, bułek bez polepszaczy, bez konserwantów, bez  spulchniaczy, niczym nie barwionych, stwarza potrzebę i  perspektywę na funkcjonowanie oraz rozwój małych rodzinnych piekarni. Zwiastun ten, dał właścicielom Piekarni Ratuszowej Radzikowscy impuls do obecnej modernizacji i restrukturyzacji zakładu, w którym codziennie wypiekane są najprzedniejsze, zapaszyste, smaczne i zdrowe, tradycyjne produkty piekarskie w Siedlcach.

 Obecnie pieczywo nasze dostarczamy głównie klientom w regionie mazowieckim i lubelskim jako zdrowe, tradycyjne pieczywo staropolskie. Wysyłamy także zamówienia pocztą kurierską w inne regiony kraju.

Wszystkie te czasy firma nasza przetrwała jako  najstarsza w Siedlcach Piekarnia – najpierw Weredy, potem Radzikowskich. Od 2003 roku Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy  prowadzona  już w trzecim pokoleniu przez synów Danuty i Antoniego Radzikowskich. Piekarnia do dzisiaj znajduje się w starym centrum Siedlec vis a vis przepięknego zabytkowego ratusza zwanego „Jackiem”. Stąd od 2003 roku obecni właściciele piekarni nadali jej historyczną nazwę Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy.

Od 2010 roku wyroby z Piekarni Ratuszowej Radzikowscy zostały przyjęte do Dziedzictwa Kulinarnego Europy i reprezentują Dziedzictwo Kulinarne Mazowsza (www.culinary-heritage.com).

  • foto
  • foto
  • foto
  • foto