Nagrody
nagroda

CZŁONKOSTWO W POLSKIEJ IZBIE PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

 

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, która jest organizacją zrzeszającą producentów. Jej rolą jest budowanie wspólnie z administracją rządową i samorządową polskiego systemu dla produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych na wzór krajów Unii.

  • foto
  • foto
  • foto
  • foto